Arrangementer

Referat af ordinær generalforsamlingen 2006
afholdt på Park hotel d. 17. marts 2006

 

Dagsorden

 1. Formandens beretning
 2. Revisorens aflæggelse af regnskabet
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse(bestyrelsesmedlem og kasserer var på valg denne gang)
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Velkomst ved formand Kim Nielsen, herunder gennemgang af aftenens program.

Claus Rasmussen fra bestyrelsen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.

1) Formandens beretning:

Kim kunne berette, at der pt. er 202 medlemmer af Aalborg Whisky Laug - bosiddende fra Sæby til Skanderborg, men kommer dog overvejende fra området i og omkring Aalborg. Samtidig er der venteliste med ca. 25 interesserede. Der har været afholdt i alt 10 smagninger i det forgangne år med følgende temaer:

Macallan (februar)
Speyside (marts)
Bowmore m. besøg på spritfabrikken (maj)
Blackadder raw cask (maj)
Broar / Ardbeg (juni)
Springbank (august)
Ukendte destillerier (september)
Verdenssmagning mini /begynder (oktober)
Higland Park vertikal (oktober)
Lowland og special øl (november)

Vi har i det forgangne år smagt 74 forskellige slags whiskyer til en værdi af over kr. 60.000.

2) Gennemgang af regnskab ved revisor Kim Hammild Laursen:

Revisoren Kim gennemgik årsregnskabet. Der var et pænt overskud.
Regnskabet godkendt.

Klik her for at se regnskabet for 2005.

 

3) Fastsættelse af kontingent:

Hvad får man som medlem for pengene:

 • Rabat på smagningerne - 50 kr. pr. smagning

 • Personlig invitation til smagningerne

 • Lukkede arrangementer/smagninger for medlemmer - f.eks. hvis der kommer en specialwhisky i begrænset antal e.l.

 • Medlemstilbud – f.eks. Whiskymessen i Kolding til oktober. Billet + busturen – AWL giver et tilskud.

 • Rabataftaler med lokale forretninger

Bestyrelsen foreslog at vi fortsætter med det nuværende kontingent på 200,00 kr. pr. år. Dette var der STOR enighed om. Så derfor fortsættes med dette kontingent.

Herefter gennemgik Kim vores rabataftaler.

Nye medlemskort sendes ud pr. post til samtlige medlemmer ultimo maj/primo juni.
Café Frederiksberg er ny sponsor for AWL’s medlemskort. Alle får nye medlemskort.

 

4) Indkomne forslag fra medlemmerne:

Følgende forslag er kommet fra medlemmer.

Medlemskab af lauget forudsætter at man som minimum deltager i 2 af de store smagninger eller 3 mini-smagninger.
Forslaget blev ikke vedtaget.

Følgende forslag er kommet fra bestyrelsen.

Alle smagninger fra nu af afholdes som mini-smagninger, da der det sidste halve år ikke er tilslutning ret meget over 40 personer, på nær når det er Islay smagninger.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Derimod var der enighed om at fastholde aktivitets niveauet i lauget.

Forslag til ændring af vedtægterne.
§6. Der vælges formand, næstformand og sekretær for en toårig periode, og 1 bestyrelsesmedlem samt kasserer for en etårig periode.

ÆNDRES TIL

§6. Der vælges formand, næstformand og sekretær for en toårig periode, og et bestyrelsesmedlem samt kasserer for en toårig periode.

Posterne vælges forskudt så man undgår at hele bestyrelsen udskiftes på en gang.
Forslaget blev vedtaget.

 

5+6) Valg til bestyrelse og revisor:

Jvf. vedtægterne var bestyrelsesmedlem og kasserer i år på valg!

Bestyrelsesmedlem Morten Holch ønskede ikke at genopstille
Følgende medlemmer stillede op til posten som bestyrelsesmedlem.

Medlem nr. 14 Robert Søndergård
Medlem nr. 16 Kasper Behrmann
Medlem nr. 208 Jan Laursen

Posten som bestyrelsesmedlem gik til Kasper Behrmann efter afstemning, som blev foretaget ved håndsoprækning.

Liselotte Jensen genopstillede til posten som kasserer – og blev genvalgt med stort applaus.

Bestyrelsen ser hermed ud som følger:

Formand Kim Nielsen
Næstformand Claus Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Kasper Behrmann - nyvalgt
Kasserer Liselotte Jensen - genvalgt
Sekretær Klaus Jensen
Revisor Kim Hammild Laursen - genvalgt

Kim Hammild Laursen genopstillede til posten som revisor - og blev genvalgt med applaus!

7) Eventuelt

Under punktet eventuelt orienterede Kim forsamlingen, om kommende smagninger.
Endvidere fortalte han at tanken om at hjemtage egne whiskyfade er blevet skrinlagt. I stedet forsøges der på at skaffe special aftapninger kun for AWL evt. Blackadder, Cadenhead e.l.
Til sidst blev der atter en gang henstillet til medlemmerne, om at overholde tidsfrist/betaling ved tilmelding til smagninger og lign.
Herefter takkede Kim for en god og behagelig generalforsamling, og så kunne vi gå videre til en rigtig spændende smagning, med foredrag ved Ivan Gundersen.

Aalborg den 22. marts 2006

Klaus Jensen, sekretær