Arrangementer

Referat af ordinær generalforsamlingen 2005
afholdt på Hotel Phønix d. 11. marts 2005

 

Dagsorden

 1. Formandens beretning
 2. Kassererens (efter ønske bliver det revisoren) aflæggelse af regnskabet
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
  (formand, næstformand, bestyrelsesmedlem, sekretær og kasserer er på valg denne gang)
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Velkomst ved formand Kim Nielsen, herunder gennemgang af aftenens program.

Carsten fra bestyrelsen valgt som ordstyrer for generalforsamlingen.

1) Formandens beretning:

Kim kunne berette, at der pt. er 176 medlemmer af Aalborg Whisky Laug. Medlemmerne er repræsenteret fra Hirtshals til Skanderborg, men kommer dog overvejende fra området i og omkring Aalborg. Der har været afholdt i alt 7 smagninger med følgende temaer:

Islay - februar (65)
Irland - marts (64)
Amerikaner smagning (Jim Murray) – april (45)
Flora & Fauna – juni (32)
Blackadder Raw Cask – august (34)
World Wide smagning – september (55)
Bustur til Whiskymessen i Kolding (50)
Mackmyra smagning – oktober (aflyst)
Islay smagning - november (70)

samt en bustur til whiskymessen i Kolding, med mulighed for at smage op til 236 forskellige slags whiskyer. Vi har på nuværende tidspunkt til vores smagninger smagt 54 forskellige slags whiskyer til en værdi af over kr. 50.000.

2) Gennemgang af regnskab ved revisor Kim Hammild Laursen:

Revisoren Kim gennemgik årsregnskabet. Der var et lille overskud.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Klik her for at se regnskabet for 2004.

 

3) Fastsættelse af kontingent ved næstformanden Bo Bergstrøm:

Hvad får man som medlem for pengene:

 • Rabat på smagningerne - 50 kr. pr. smagning

 • Personlig invitation til smagningerne

 • Lukkede arrangementer/smagninger for medlemmer - f.eks. hvis der kommer en specialwhisky i begrænset antal e.l.

 • Medlemstilbud – f.eks. Whiskymessen i Kolding til oktober. Billet + busturen – AWL giver et tilskud.

 • 1 gratis whiskyglas (et pr. medlemskab)

 • Rabataftaler med lokale forretninger

Bestyrelsen foreslog at vi fortsætter med det nuværende kontingent på 200,00 kr. pr. år. Dette var der STOR enighed om. Så derfor fortsætte med dette kontingent.

Herefter gennemgik Kim vores rabataftaler. Og kunne bl.a. nævne at den nye Pub ”Queen Mary” giver 10% rabat på alle produkter – også frokosterne!

Nye medlemskort sendes ud til samtlige medlemmer - i løbet af maj måned..
Duus Vinkælder er sponsor på AWL’s medlemskort. Alle får nye medlemskort.

 

4) Indkomne forslag fra medlemmerne:

Der var ingen indkomne forslag.

 

5+6) Valg til bestyrelse og revisor:

J.v.f. vedtægterne var alle bestyrelsesmedlemmer i år på valg!
Kim (formanden), og Morten(bestyrelsesmedlem) modtager gerne genvalg – og blev genvalgt med STOR applaus!

Bo, Conny og Carsten ønskede ikke at genopstille – men derimod lade friske Whiskyganer komme til.

Til posten som næstformand blev Claus Rasmussen valgt med stort applaus.

Liselotte Jensen opstillede til posten som kasserer – og blev valgt med stort applaus.

Til posten som sekretær var der to der opstillede. Nemlig Jan Boyer Hansen og Klaus Jensen. Så der måtte lige en hurtig håndsoprækning til for at få valgt ny sekretær. Valget falt på Klaus Jensen med 37 stemmer mod 12 stemmer til Jan Boyer Hansen.

Den nye bestyrelse ser hermed ud som følger:

Formand Kim Nielsen - genvalgt
Næstformand Claus Rasmussen - nyvalgt
Bestyrelsesmedlem Morten Holch - genvalgt
Kasserer Liselotte Jensen - nyvalgt
Sekretær Klaus Jensen - nyvalgt
Revisor Kim Hammild Laursen stillede op til genvalg

Efter endt valg til bestyrelse, foreslog den afgående sekretær – Carsten – at man burde overvejer en vedtægtsændring, således at det ikke, som nu, er tilfældet at hele bestyrelsen er på valg på en gang. Dette kan give problemer hvis der bliver valgt ene nye medlemmer! Bestyrelsen vil overveje dette!

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Kim Hammild Laursen.
Han blev herefter genvalgt med applaus!

7) Eventuelt

Under dette punkt var ordet frit. Og der var rigtigt mange der havde lyst til at komme med nye ideer, kommentarer m.m. Alt dette er derfor samlet i punktform.
 • Kunne der ikke serveres en Whisky under selve generalforsamlingen?
 • Flere Islay smagninger, da der er MEGET stor interesse for disse røgede whiskyer!
 • Meget spændende med vertikalsmagninger – gerne flere af dem!
 • Single Grains og Blend smagninger.
 • Stor debat om hvordan vi kan tilgodese flest mulige medlemmer ved mini-smagningerne. Herunder forslag om lodtrækning, handicaps eller ”først-til-mølle”.
  Den nyvalgte bestyrelse arbejder videre med tilmeldingsproceduren!
 • I.f.m. en kommende mini-smagning med besøg på Spritfabrikken og det gode skib Elbjørn, skal bestyrelsen undersøge om der kan blive en ekstra smagning hvis interessen er for stor!
 • Flere smagninger!
 • Bestyrelsen opfordrede flere af medlemmerne til at være aktive som f.eks. mini-foredragsholdere til mini-smagningerne. Eller blot til at komme med gode temaer til smagningerne.
 • Er der interesse for en bustur til Whiskymesse i KB-hallen?? Kolding er nemlig IKKE med på Whiskylandkortet i år!
 • Whiskyrejse til Skotland. Er der interesse – og i givet fald hvornår?
 • Af hensyn til nye medlemmer må der gerne være grundlæggende whiskykendskab til nogle af smagningerne – men ikke til alle smagninger!
Hvorledes går det med ideen om hjemkøb af en tønde Whisky? Kim orienterede om de udfordringer der har været m.h.t. såvel lagerplads i en eller anden kalkmine som ny regler for at udføre en tønde Whisky fra Skotland. Denne Whisky må f.eks. IKKE kaldes ”Skotsk Whisky” hvis den hentes til Danmark i en tønde og tappes på flasker herhjemme!!

Kommende smagninger v. formand Kim Nielsen:

 • Medio/Ultimo maj – Blackadder smagning
 • Primo Juni – Broar (20 + 30 års) og Ardbeg (1972 + en overraskelse)
 • 2. halvår 2005 – Lowland smagning
 • 2. halvår 2005 – Ukendte destillerier
 • 2. halvår 2005 – Stor Springbank smagning
 • 2. halvår 2005 – Islay-smagning

Referatet, billeder, regnskabet og en evaluering fra smagningen, vil blive lagt på AWL’s hjemmeside (www.AalborgWhiskyLaug.dk).

Herefter takkede formand Kim for en god og inspirerende generalforsamling – og åbnede for aftens smagning ved Kiss Trolle og Angus King fra det fynske land.

Aalborg den 30. marts 2005

Carsten Sørensen, sekretær